SIK SORULAN SORULAR

Asitlerin suda çözünmesi "ekzotermik" yani ısı veren bir olaydır. Derişik asit üzerine az miktarda su eklendiğinde reaksiyon sonucu açığa çıkan ısı eklenen az miktardaki suyu buharlaştırır. Ani bir şekilde yoğun asit ortamında oluşan ve dışarı çıkmaya çalışan su buharı asitin etrafa saçılmasına neden olur.Ayrıca, asit üzerine eklenen su fazla olduğunda bu sıçrama ilk bir kaç damla ilave edildiğinde gözlenirken, su ilavesine devam edildiğinde artık sıçrama olmaz, fakat açığa çıkan yüksek ısı nedeniyle cam kabın çatlama ve kırılma ihtimali mevcuttur. Bu nedenle, daima su üzerine asit eklemek en doğru ve akılcı yoldur. (Asitlerle çalışılırken mutlaka laboratuvar gözlüğü takılmalıdır).
Öncelikle kullanılan kimyasal maddenin ve kullanım sonucunda elde edilen karışımın tehlikeli olup olmadığı araştırılmalıdır. Kimyasal madde ambalajı üzerinde risk kategorisi belirtilmiş ve risk piktogramları içeren, toksik, korozif (pH<2 ve pH>12), yanıcı, oksitleyici ve patlayıcı (su ile reaksiyon verebilen, şoklara hassas) özelliklerinin en az birine sahip olan kimyasalların atıkları tehlikeli atık olarak kabul edilirler. Bu özelliklerden hiçbirine sahip olmayan tehlikesiz kimyasal atıklardan katı olanlar evsel atıklar ile birlikte toplanırlar, sıvı olanlar ise kanalizasyon sistemi ile uzaklaştırılırlar. Tehlikeli atıklar kesinlikle kanalizasyon sistemine boşaltılmaz, doğrudan havaya verilmez, düşük sıcaklıklarda yakılmaz, evsel atıklarla karıştırılmaz ve depolanarak bertaraf edilmezler. Mutlaka Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre bertaraf edilmelidirler.
Bulunduğunuz ile göre lisanslı atık bertaraf / gerikazanım tesislerinin iletişim bilgilerini www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/lisans/lisans/tehlikelilisans.xls adresinden bulabilirsiniz.