MEVZUAT

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (R.G. 30.06.2012 / 28339)

• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (R.G. 09.12.2003 / 25311)

• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (R.G. 29.12.2012 / 28512)

• Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik (R.G. 15.05.2013 / 28648)

• Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (R.G. 15.06.2013 / 28678)

• Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (R.G. 30.04.2013 / 28633)

• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (R.G. 12.08.2013 / 28733)

• Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (R.G. 28.07.2013 / 28721)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

• Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Yönetmeliği (R.G. 26.12.2008 / 27092)

• Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.2008 /27092)

• Maddelerin Ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik Ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013 / 28848)

• Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.2008 / 27092)

• Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (R.G.30.12.2013 / 28867)

•Atık Yönetimi Yönetmeliği (R.G. 02.04.2015  / 29314)

• Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 24.08.2011 / 28035)

• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 31.12.2004 / 25687)

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

• Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik (ADR) (R.G. 13.06.2014 / 29029)

 

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

• Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği (R.G. 26.12.2008 / 27092)

 

! Yasal düzenlemelerin en güncel hallerine “Mevzuat Bilgi Sistemi” http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.