Tehlike Uyarı ve İşaretleri

Laboratuvarlarda farklı alan ve uygulamalara özgü farklı tehlikeler söz konusudur. Tehlikelerin önlenemediği veya azaltılamadığı durumlarda çalışanları

• Bilgilendirmek

• Uyarmak 

• Talimat vermek üzere farklı renklerde semboller kullanılır.

Çalışanların bu sembollerin anlamlarını bilmeleri zorunludur. Laboratuvarlara yönelik uyarı ve sembollerde;

  • KIRMIZI

    MAVİ

    YEŞİL renkler kullanılır. 

Şekil ve renk

Kullanım Alanı

Anlam

Örnek


 Kırmızı daire ve bunu çapraz kesen bir çizgi


Durdurmayı, kapatmayı veya tahliye etmeyi gerektiren durumları belirtmek


Yasak ve Tehlike


 

Kırmızı kare zemin üzeri beyaz sembol


 Yangınla mücadele ekipmanlarının ne olduğunu ve yerlerini göstermek


Yangın teçhizatı


  


Sarı üçgen zemin üzerine siyah sembol ve çerçeve


 Tehlikenin söz konusu olduğu durumda dikkatli olunması ve önlem alınması gerektiğini belirtmek


Dikkatli ol

Önlemini al

Kontrol et 


  
 Mavi daire zemin üzeri beyaz sembo 


 Uyulması zorunlu kuralları belirten EMREDİCİ işaretlerdir 


 Zorunluluk 

 Yeşil kare/dikdörtgen zemin üzeri beyaz sembol


 Sağlık ve güvenlik açısından güvenli durumları belirtmek, acil çıkış ve ilk yardım malzemelerinin yerini göstermek


Acil kaçış

İlk yardım ekipmanları

Tehlike yok normale dön